Onderhoud en tips voor composiet vlonderplanken

Vooraleer het terras te reinigen is het belangrijk een mild reinigingsmiddel te gebruiken.

Het is mogelijk gebruik te maken van een hogedrukreiniger met een maximale druk van 80 bar. Volg bij het reinigen steeds de richting van de groeven. De combinatie van een waaiervormige straal (gebruik nooit een vuilfrees) samen met een efficiënt reinigingsmiddel geeft het beste resultaat. Houd de waterstraal steeds op een veilige afstand om schade te voorkomen. Neem steeds de nodige voorzorgsmaatregelen om beschadiging te voorkomen.

Zorg ervoor dat vlekken nooit de tijd krijgen om volledig op te drogen, zodat ze niet in het dek kunnen dringen.

Enkele Tips
Verwijder verontreinigingen en vlekken steeds zo snel mogelijk
Probeer altijd eerst het reinigingsmiddel uit op een niet/weinig zichtbare plaats, voordat je het volledige terras gaat behandelen.
Bij gebruik van een reinigingsmiddel dienen de betreffende voorschriften (gebruik en veiligheid) steeds nauwkeurig te worden opgevolgd.

Roestvlekken, hardnekkige vlekken
Gebruik een reinigingsmiddel op basis van fosforzuur om de vlekken te verwijderen.

Olie en vetvlekken
Verwijder onmiddellijk de olie en reinig met een ontvettingsmiddel en warm water. Hardnekkige vetvlekken kun je met een doekje met thinner verwijderen.

Water
Onregelmatigheden in de ondersteuning of onvoldoende ondersteuning kan plasvorming veroorzaken. Voldoende zijdelingse tussenafstand tussen de planken kan de afloop van het water verbeteren. De tussenruimtes tussen de verschillende planken moeten regelmatig vrijgemaakt worden van vuil om de waterafloop te bevorderen. Dit gaat vrij makkelijk met behulp van een plat werktuig (mes, schroevendraaier, etc.)

Schimmel
Wanneer de nodige voedingsbodem en vochtigheid aanwezig zijn, kan er schimmelvorming op elke oppervlakte gevormd worden. Om de schimmel te verwijderen kan gebruik worden gemaakt van in de handel beschikbare reinigingsmiddelen, die natriumhypochloor (bleekwater) bevatten. Voldoende afstand tussen de vlonderplanken en een goede afloop zorgen voor een goede afwatering van het terras.

IJs en sneeuw
Strooizout kan worden gebruikt om ijzel en sneeuw te verwijderen. Spoel, na dooi de zoutresten weg. Behoorlijke hoeveelheden sneeuw dien je regelmatig te verwijderen in verband met mogelijk doorhangen van de terrasplank.

Wijn - en fruit-vlekken
Meng bleekwater samen met warm water in de aangewezen hoeveelheden en schrob de vlek grondig.

Kleurvariaties
Een nieuw gemonteerd terras zal, na 10 tot 14 weken blootstelling aan zon en water, verkleuren tot een natuurlijk verweerde kleur. Plaatsen in de schaduw zullen langzamer verkleuren dan zonnige plaatsen.

Brandvlekken
Brandvlekken zijn vrij moeilijk, soms onmogelijk te verwijderen. Lichte brandvlekken kunnen worden verwijderd door met schuurpapier in de richting van de groeven te schuren. Om brandvlekken te voorkomen op composiet is het aan te raden steeds een beschermingstapijt onder de BBQ te leggen.

Krassen
Krassen kunnen worden verwijderd door met schuurpapier in de richting van de groeven te schuren. Het geschuurde oppervlak zal pas na 10 tot 14 weken dezelfde kleur krijgen, zoals de rest van het terras.