Privacy verklaring

Via deze privacyverklaring informeren wij  jou over de wijze waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die zijn verkregen via onze website's zoals bijvoorbeeld homingxl.nl.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon, een huisadres, maar ook een e-mailadres.

Hoe gaat HomingXL om met persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens volgt HomingXL de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van HomingXL, zoals homingxl.nl. Op grond van de WBP dien je vooraf op de hoogte te worden gesteld van de verwerking van jouw persoonsgegevens en moet het doel waarvoor de gegevens worden verzameld zijn meegedeeld (artikel 33 WBP).

HomingXL gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op homingxl.nl achterlaat. Als je bijvoorbeeld jouw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of een product, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. Als een bezoeker via homingxl.nl strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen, zoals genoemd in artikel 43 WBP), kunnen de gegevens echter worden gebruikt voor opsporing.

HomingXL gebruikt een e-mailadres dat via homingxl.nl wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. Op het door jou opgegeven e-mailadres zal je nieuwsbrieven ontvangen waarvoor je jezelf op de website van HomingXL (of websites die onder de HomingXL vallen) kan afmelden. E-mailadressen worden niet aan derden verstrekt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. HomingXL voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Comodo SSL Web Server Certificaat

Om er zeker van te zijn dat de website die je bezoekt betrouwbaar is en de juiste identiteit heeft, maken wij gebruik van een Comodo beveiligingscertificaat, die je kunt inzien om onze identiteit te verifiëren. Dubbelklik hiervoor op het slotje naast of in de adresbalk.

Homingxl.nl gebruikt een Comodo SSL certificaat om de authenticiteit van onze website te valideren (domeinnaam en identiteitscontrole). Bij een SSL Webserver Certificaat worden de bedrijfsgegevens opgenomen in het SSL Certificaat en kan de eindgebruiker direct in het SSL Certificaat zien met wie hij zaken doet.. Door middel van de SSL codering garandeert het verkregen Comodo SSL Certificaat dat de informatie tussen de webserver en onze bezoekers versleuteld en dus privé is.

Winkelwagen Sluiten

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen