Dé online specialist met de laagste prijsgarantie

Privacyverklaring

HomingXL hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HomingXL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Bestelling

Voor een online bestelling hebben we je naam, adresgegevens, eventueel afwijkend afleveradres, telefoonnummer en e-mailadresgegevens nodig. Zo kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden van de status van je bestelling. Voor een intracommunautaire levering vragen wij tevens het BTW-nummer. Betaal je direct via de webshop van HomingXL, dan wordt de betaling verricht via Sisow en wordt tevens je bankrekeningnummer verwerkt. Wanneer je kiest voor achteraf betalen, voert Afterpay het volledige betaalproces uit voor HomingXl. Je ontvangt dan ook een betaaloverzicht van AfterPay, en je kunt je betaaloverzicht gemakkelijk beheren via de AfterPay App. Zij hebben dan je gegevens nodig om je op de hoogte te houden via pushnotificaties en e-mail.

Offertes

Plaats je bij ons een offerteaanvraag via de website, dan hebben wij de volgende gegevens nodig om contact met je op te nemen en een passend voorstel te doen:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mail

Monsteraanvraag

Wil je een monster of sample ontvangen, dan vragen wij je n.a.w gegevens, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen wij je monster toesturen en ook contact met je kunnen opnemen om te vragen of alles in goede orde is ontvangen.

Reviews

Wanneer je van ons een bestelling hebt ontvangen, gebruiken we jouw e-mailadres om te vragen of je een review wilt invullen, dit gebeurt via de onafhankelijke organisatie Kiyoh. Je kunt kiezen om enkel je voornaam te gebruiken, welke zichtbaar is op Kiyoh. We vragen ook een aantal van onze klanten een review te plaatsen op de website van kieskeurig, Google, of tuincentrumoverzicht.nl.

Marketingactiviteiten

HomingXl gebruikt ook je gegevens om je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Dit gebeurt wanneer je een product bij ons hebt besteld, een monsteraanvraag hebt geplaatst en/of een offerteaanvraag. HomingXL kan je dan per post, e-mail of telefonisch informeren over gelijke of vergelijkbare producten die door HomingXL worden aangeboden. Wanneer je bijvoorbeeld ingelogd bent in je persoonlijke HomingXL account, dan kan je gepersonaliseerde e-mails ontvangen van producten die je hebt bekeken.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van HomingXL.nl
 • Het plannen en leveren van bestelde goederen
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde e-mails

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies beleid.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Bewaartermijn

HomingXL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens HomingXL van jouw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudsplicht.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Gegevens worden versleuteld verzonden en beveiligd opgeslagen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw hebben ontvangen. Je kunt in jouw persoonlijke account van HomingXL.nl jouw gegevens inzien en aanpassen indien deze onjuist zijn. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de klantenservice van HomingXL mocht je gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen. Het kan echter voorkomen dat wij bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactinformatie

HomingXL
Stuartweg 4C
4131NJ Vianen
privacy@homingxl.nl